Top

راه اندازی حرفه ای LCD 5 اینج با درایور SSD1963 با AVR

راه اندازی حرفه ای در کامپایلر BASCOM  با درایور SSD1963  با AVR

راه اندازی LCD

راه اندازی SD CARD

نمایش عکس 

سرعت بالا

دانلود فایل اینجا

{profishop:copyright}