Top
ماژول آردینیو با ارتباط بیسیم  و هسته ESP32

ماژول آردینیو با ارتباط بیسیم و هسته ESP32

ماژول آردینیو با ارتباط بیسیم  و هسته ESP32

ESP-12N F D1 WiFi uno based ESP8266 shield development board


قیمت: 95000 تومان
قیمت برای شما: 95000 تومان
{profishop:copyright}